X
تبلیغات


مجتمع مسكوني بانك سپه - صدرا

قالب پرشین بلاگ


مجتمع مسكوني بانك سپه - صدرا
اطلاعيه ها و اخبارهاي مهم مجتمع
اوقات شرعي

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ) مقدمه :

جوامع بشری برای رفع آن دسته از نیازمندیهای مشترک خود که عندالزوم با ایجاد مشارکت و مجالست و همکاری با یکدیگر برآورده خواهد شد، نیازمند قانون و مقررات است. از طرفی چون الکترونیکی شدن وسایل و لوازم خانگی و مجازی شدن دستگاههای ارتباطی کاهش نیاز انسانها به ایجاد مناسبات تنگاتنگ و متقابل را فراهم کرده ، لذا وضع قوانین و مقررات جدید بصورت جدی و کاملا علمی ضروری و اجتناب ناپذیر گردیده است.

مجتمع بزرگ و زیبای مسکونی سپه ، که با زحمات زیادی در فضای زیبا با ساختمانی مطلوب در محیطی آرام بنا گردیده از این قانون مستثنی نبوده و نیازمند وضع قوانین و مقرراتی است که با اجرای آن آرامش و آسایش ساکنین تامین گردد. لذا با توجه به مسئولیتی که هيئت مدیره مجتمع نسبت به وضع مقررات و آئین نامه های اجرایی داخلی مجتمع دارد، این مقررات را باتوجه به مفاد قانون تملک آپارتمان و عرف زندگی در مجموعه هایی مشابه و با توجه به شئونات انسانی و و الای همه ساکنین تنظیم کرده و در مرحله اول به منظور اطلاع و تایید همه ساکنین توزیع می نماید. بدیهی است هيئت مدیره آمادگی پذیرش همه گونه پیشنهادات و طرحهای سازنده دیگر نیز می باشد. امید است با مطالعه دقیق آن ضمن رعایت کلیه مفاد مندرج در آن نظرات خود را به هيئت مدیره اعلام فرمایید .

                                                                      با تشکر – هیئت مدیره مجتمع مسکونی سپه

 

ب) شرايط اختصاصي مالكين اعم از حقيقي يا حقوقي :

1- مالکین بایستی همزمان با خرید و تملک آپارتمان ، مشخصات خود و آپارتمان مورد تملک خود را برای بهره برداری از خدمات مکانهای اشتراکی مجتمع به هيئت مدیره اعلام نمایند.

2- مالکین بایستی هنگام تحویل گرفتن آپارتمان خود از فروشنده دقت کافی را بعمل آورند چون هيئت مدیره هیچ مسئولیتی نسبت به قسمت های اختصاصی واحدها تا زمانیکه برای دیگران مشکلاتی فراهم نکرده باشد ندارند.

3- مطابق تعهداتی که در عقود قراردادهای اولیه می باشد ، مالکین حق ایجاد تغییرات ، نصب و تغییر رنگ در آن قسمت از آپارتمان یا انبار و پارکینگ و امثالهم که مورد استفاده و در معرض دید عموم است را ندارند مگر با هماهنگي مديريت.

4- مالکین مستقيما مسئول پرداخت حق شارژ هستند و چنانچه مستاجرین یا راهنین آنها از پرداخت حق شارژ خودداری کنند ، مبلغ بدهی به حساب مالکین گذاشته خواهد شد و برابر مقررات در اساسنامه رفتار میگردد. بنابراین مالکین هنگام عقد قرارداد اجاره با مستاجرین بایستی تضمین کافی از آنها را دریافت کنند.

5-  چون هيئت مدیره منبع مالی برای هزینه کردن ندارد ، لذا مالکین و مستاجرين موظفند حق شارژ خود را در ابتدای (يكم تا پنجم ) هر ماه بپردازند.

تبصره 1 –  هزینه های انجام شده گذشته که حساب آنها در قرارداد اولیه میباشد ارتباطی به حق شارژ جدید ندارد.

6-  مالکینی که واحدهای خود را خالی نگه داشته اند و از پرداخت حق شارژ ماهیانه خودداری کنند ملزم به پرداخت هزینه تاخیر در تادیه  20 درصد ، برابر مقرارت مالی خواهند شد.

تبصره 2 - چنانچه بیش از سه ماه از پرداخت حق شارژ گذشته شود هيئت مدیره بر اساس مسئولیت خود در مقررات میتواند با احتساب هزینه های متعلقه از طریق قانون اقدام کند (  ماده 10 قانون تملک آپارتمانها - ماده 10 مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران بوسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود . هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات ، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب – برق – گاز و غیره به ايشان خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .

تبصره 3- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

7- در واحدهای اشتراکی هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در مالکیت مسئولیت دارند مگر اینکه یک نفر بعنوان نماینده تام الاختیار معرفی کنند.

8- مالکین موظفند که قبل از خرید یا فروش – رهن یا اجاره ، مراتب را به هيئت مدیره اطلاع دهند تا هيئت مدیره جهت توضیح مقررات ، به خریداران ، مستاجرین و یا راهنین اقدام نماید.

تبصره 4 – مالکین میتوانند در صورت تمایل برای فروش یا رهن و اجاره واحدهای خود مراتب را به هيئت مدیره اطلاع دهند تا از طریق درج در سایت اینترنتی مجتمع نسبت به پیدا کردن مشتری برای آنها اقدام و هزینه های آنرا بپردازند.

9- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری با توجه به موقعیت مجموعه عملا غیرقانونی است ولی انجام کارهای سبک چنانچه مزاحمت و سر و صدایی برای سایرین فراهم نکرده و باعث رفت وآمدهای غیرمتعارف از بیرون مجتمع نشده و غیر قانونی نباشد ، مادامی که همسایگان شکایتی نداشته باشند مانعی ندارد.

 

ج) مقررات عمومی ساکنین اعم از مالک یا مستاجر :

10- کليه ساکنين جديد مجتمع موظفند جهت آگاهی از آئين نامه و مقررات داخلی مجتمع که به تصويب هيئت مديره رسيده و همچنين چگونگی نحوه پرداخت هزينه های جاری مجتمع موارد را در بدو ورود، از هيئت مديره و يا مدير مجتمع مطالبه نمايند.آيين نامه و اساس نامه مي بايست قبل از خريد ، رهن يا اجاره توسط مالك يا ساكنين جديد ، مطالعه و امضا گردد.

11- كليه خريداران و ساكنين جديد مجتمع موظف ميباشند قبل از خريد يا اجاره ملك مورد نظر خود ، نسبت به بدهي هاي احتمالي ملك از طريق هيئت مديره كسب اطلاع نمايند در غير اينصورت كليه بدهيها به عهده خريدار و ساكن جديد ميباشد.

12- قرار داد رهن یا اجاره فقط پس از موافقت و کسب مجوز از هئیت مدیره و امضاي آيين نامه توسط مستاجر قابل تمدید است

13- ساکنین جدید الورود باید قبل از حمل اثاثیه ، برگ مجوز ورود اثاثیه را از هيئت مدیره دریافت کنند. (حراست مجتمع بدون این مجوز اجازه ورود اسباب به داخل مجتمع را نخواهند داد.)

14- استفاده از آسانسورها جهت حمل اثاثیه زیان بار است. ساکنینی که در اثر حمل بارهای سنگین و حجیم با آسانسور یا از طریق راه پله ها موجب ضرر و زیان شوند مسئول پرداخت خسارت وارده خواهند بود.

15- به منظور حفاظت از آسانسور و راه پله ها هنگام اسباب کشی اعم از ورود و یا خروج به مجتمع باید اثاثیه تا کنار آسانسور آورده و بعد از آن با نظارت و همراهی سرايدار اقدام به حمل بار گردد.

      تبصره 5 – مبلغی که بعنوان هزینه تعمیرات آسانسور در اسباب کشی ها از ساکنین دریافت میگردد در حساب ذخیره مجتمع نگهداری شده تا عندالزوم از آن استفاده شود.مبلغ استفاده از آسانسور هنگام اسباب كشي 300000 ريال مي باشد.

16- جابجایی اثاثیه منزل(اسباب كشي) بین ساعت 9 صبح تا 21 شب مجاز می باشد . در ساعات دیگر ممنوع است ، مگر با اجازه مديريت مجتمع.

17 - در مواردی که کف آپارتمان‌ سنگ،سرامیک یا چوب باشد و راه رفتن و کشیدن اجسام بر روی آنها در طبقه پایین صداهای ناهنجار ایجاد کند، توصیه می‌شود حداقل 75 درصد کف با قالی یا موکت پوشانده شود.

18- ساکنین ملزم به پرداخت حق شارژ ماهیانه خود در ابتدای هر ماه (يكم تا پنجم) برابر مبلغ تصویب شده می باشند. ( چنانچه هر یک از ساکنین نسبت به پرداخت حق شارژ خود در موعد مقرر کوتاهی کنند برابر مقررات در اساسنامه رفتار خواهد شد. )

19- این مجتمع یک مجموعه عمومی است لذا لازم است که رفت و آمدها ، عبور و مرورها به گونه ای باشد که ضمن حفظ شئونات خود و همسایگان و میهمانان موجب نارضایتی دیگران را فراهم نکنیم. به همین منظور خواهشمندیم از ایجاد سر و صدا در محوطه ، پارکینگ ، راهرو آسانسور و راه پله بخصوص در ساعات پایانی شب و بعد از میهمانی و مجالس شبانه دقت لازم را بعمل آوریم تا خدایی نکرده باعث بروز نگرانی های غیرقابل پیش بینی نشویم.در اینگونه موارد هيئت مدیره و سرايدار مسئولیت جلوگیری از مزاحمت ها را دارند

20- ایجاد سر و صدای غیر متعارف از ساعت یک تا چهار بعدازظهر و ده شب تا نه صبح روز بعد ممنوع می‌باشد. صدای رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل پخش موسیقی نیز در ساعت فوق می‌باید فقط در داخل آپارتمان محل استقرار آنها قابل شنیدن باشد

21- هرگونه کاری به خصوص کارهای ساختمانی که ایجاد صدای ناهنجار می‌نماید، باید با هماهنگی مدیریت ساختمان ، فقط در ساعت 9 صبح تا 14 و همچنین 16 تا 19 در نيمه دوم سال و 17 تا 20 در نيمه اول سال و روزهای غیر تعطیل انجام پذیرد.

22- از مالکین و ساکنین واحدهایی که در واحدهای خود در حال تغییر دکور یا انجام امور ساختمانی هستند خواهشمندیم در ساعات استراحت به انجام امور پر سروصدا نپردازند و ضایعات کار دکور و تغییرات ایجاد شده در واحد خود را بطور کامل از مجتمع خارج کنند و در پارکینگ یا قسمتهای مشاع به انجام امور خود نپردازند.

23- مراسم آييني، جشن و سوگواري مي‌بايست با اجازه مديريت و پس از اطلاع به همسايه‌ها با حداقل سر و صدا انجام گيرد. بهتر است مراسم از ساعت 15 تا حداكثر 22 انجام پذيرد.مجالس جشن و سوگواري حتي الامكان بايد در مكان هاي عمومي (مسجد ، حسينيه ، تالار و ...) صورت گيرد.

24- سرو صداي ميهماني در حد معمول (به طوري كه موجب آزار ديگر ساكنين نشود) حداكثر تا ساعت 24 مجاز مي‌باشد. در ايام هفته حداكثر تا ساعت 23 و در شبهاي تعطيل و آخر هفته مراسم بدرقه و خداحافظي مي‌بايد در داخل آپارتمان – نه در راه پله يا پاركينگ – انجام شود. از ميهمان‌ها نيز درخواست گردد در حين عبور ازراه پله و محل‌هاي مشترك رعايت آرامش ديگران را نموده و از دويدن بچه‌ها و ايجاد سر و صدا ممانعت به عمل آورند.

25- هیچ گونه صدای ناهنجاری مثل صدای کشیدن صندلی بر روی کف‌های سنگی، صدای توپ بازی و دویدن بچه‌ها و صداهای تحریک آمیز نباید در طول شبانه روز ایجاد گردد. صدای مته کاری و کوبیدن میخ به دیوار جهت نصب وسایل تزیینی می‌باید در ساعت مناسب روزهای غیر تعطیل انجام شود.

26- نسبت به باز و بسته نمودن آرام دربها ی پارکينگ و ورودی مجتمع و بلوك ها، به جهت جلوگيری از از خسارت وارده به آنها  و رعايت آرامش ساکنين بالاخص طبقات همكف و اول ،‌ توجه کافی مبذول فرمائيد.

27- توجه کامل به آرام بستن دربهای اختصاصی واحد ها و در صورت لزوم روغن کاری آنها.

28- رعايت سکوت در راه پله ها و کليه مکانهای عمومی مجتمع ، بالاخص از طرف بچه ها.

29- مسئول حركات و رفتار فرزندان ، اولياي آنها مي‌باشند و در قبال هر گونه عمل خلاف، آنها بايد جوابگو باشند.

30- رعايت شئون اسلامي در بخش‌هاي مشترك الزامي است و حضور آقايان با پيژامه و زير پيراهن در خارج از بخش اختصاصي ممنوع مي‌باشد.

31- از مصرف آب خارج از حد معمول مي‌بايد خودداري شود.

32- حق استفاده از فضای سبز محوطه ، گل کاری ، درخت کاری ،  برای عموم است و ساکنین محترم بایستی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند. بخصوص به کودکان بیاموزیم که از خراب کردن گل ها و درختچه ها جدا خودداری کنند. هرگونه آسیب رساندن به فضای سبز محوطه شامل جبران خسارت خواهد شد.

33- رعايت نظافت درکيله مکانهای عمومی (پله ،پارکينگ ،پشت بام ،حياط،ورودی های هر طبقه)خصوصا آسانسور الزامی ميباشد.

34- ساكنين مي‌بايد از كثيف كردن فضاي عمومي خودداري نموده و در حفظ تميزي آن كوشا باشند.

35- در واحدهايی از مجتمع متاسفانه گاهی دیده شده که از پنجره زباله و آشغال به پایین پرتاب میکنند و بعضی اوقات کودکان با سرو صدای زیاد در  محوطه ایجاد مزاحمت میکنند. از ساکنین اين واحدها خواهشمندیم نسبت به رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام نمایند.

36- زباله می‌بایست درون سطل زباله همراه كيسه مخصوص و قبل از فاسد شدن و توليد بوي نامطبوع ، به محل مقرر بیرون از ساختمان انتقال داده شود.   

37- استعمال دخانیات در محوطه مشاعات مانند راه پله ، آسانسور ، محوطه طبقات ، پارکینگ و .... ممنوع است .

38- استعمال قليان ، در صورتي كه بوي آن باعث آزار و اذيت طبقات ديگر و همينطور پخش در راهرو گردد ، به هر طريق ممنوع است.

39- با توجه به  تسهيل در رفت و آمد از طريق آسانسور  در استفاده از آن دقت فرمائيد.

40- به جهت رعايت نکات ايمنی استفاده صحيح از آسانسور را به فرزندان خود آموزش دهيد و مانع از بازي آنها با اين وسيله گرديم.

41- نگهبان ، موظف به کنترل افراد و وسايل نقليه به هنگام ورود و خروج می باشد و موظف است از ورود افراد متفرقه به داخل مجتمع جلوگیری نماید .

42- نسبت به قفل بودن درب پارکينگ در تمام ساعات شبانه روز اقدام نمائيد.هرگونه كم كاري در اين مورد مسئوليت را متوجه شما خواهد ساخت.

43- كليد و ريموت ورودي به مجتمع ، پاركينگ و ورودي بلوك و كليد منزل ، نبايد به غير از ساكنين مجتمع داده شود.

44- درب مجتمع هر شب راس ساعت 24 قفل ميگردد. خواهشمند است در صورت تردد  بعد از ساعت فوق نسبت به قفل کردن مجدد درب اقدام نمائيد. هرگونه كم كاري در اين مورد مسئوليت را متوجه شما خواهد ساخت.

45- به منظور جلوگیری از رفت آمدهای متفرقه و کنترل آن ، مانند سرویس های فروشگاهها و غذاهای بیرون بر و امثال آن به انتظامات دستور موکد داده شده تا از ورود آنها جلوگيري نمايد و در صورت لزوم آنها را به منظور خدمت رساني بهتر و مطمئن تر همراهي را راهنمايي كند ، لذا از کلیه ساکنین خواهشمند است با نگهبانان و انتظامات (سرايدار) مجتمع در این رابطه همکاری لازم را مبذول فرمایند. (لازم به توضیح است اکثر فروشگاههایی که خدمات سرویس دهی دارند از پیک موتوری استفاده میکنند و ورود موتور به محوطه ممنوع میباشد.)

46- در هنگام تردد از ورود افراد ناشناس به داخل خودداری نموده ودرصورت اصرار به ورود با سرايدار هماهنگ فرمائيد.

47- ورود و اسكان افراد مجرد در مجتمع بصورت مستاجر ، مطلقا ممنوع مي باشد و در صورت مشاهده با هماهنگي ارگانهاي ذيرربط ، واحد تخليه خواهد شد.

48- افراد مالك در صورت مجرد بودن ، نمي توانند افراد ديگري را به صورت مستمر به حالت مجردي در واحد خود ساكن نمايند.

49- با تعیین و اختصاص انبار و پارکینگ ها ، هر واحد بایستی فقط از انبار و پارکینگ اختصاصی خود استفاده نماید، در غیر اینصورت و بروز مشکل اتومبیل خاطی با جرثقیل به خارج از پارکینگ حمل و هزینه آن از صاحب اتومبیل دریافت میگردد. همچنین اتومبیل هایی که در میان راهرو و مسیر عبور اتومبیل ها پارک کنند شامل اجرای این بند از مقررات خواهند شد.

50- انبار آپارتمان مختص وسايل شخصي ساكنين است. استفاده تجاري و اجاره آن به ديگران ممنوع مي‌باشد مگر با اجازه ساكنين مجتمع و با اطلاع مديريت.

51- ازگذاشتن خودرو مهمان در پارکينگ خودداری نموده ودرصورت نيازبه استفاده خارج ازظرفيت با مديرمجتمع يا نگهبان هماهنگ گردد.

52- ساکنین حق نگهداری اسباب و اثاثیه و ماشین آلات کارگاهی در محوطه و انبار پارکینگ های مجموعه را ندارند و نمیتوان از هیچ گوشه مجتمع بصورت انباری کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد.

53- مسدود نمودن راه ديگر ساكنان ممنوع است. همچنين نمي‌توان مانع استفاده از قسمت‌هاي مشترك توسط ساير ساكنين شد مگر آنكه رفت و آمد يا استفاده از آن قسمت مستلزم عبور از ملك اختصاصي باشد.

54- مسئوليت حفظ کليه لوازم داخل اتو مبيل به عهده مالک خودرو می باشد. لذا در پاركينگ ، حتما دربهاي خودرو را قفل نمائيد.

55- با توجه به تجمع خودرو ها و به جهت رعايت ايمنی و نظافت ، از عدم نشت سوخت ،روغن و.... اطمينان حاصل نمائيد. در صورت عدم دقت در اين زمينه ، خاطي شامل اجراي بند 49 اين آيين نامه خواهد شد.

56- شستشو، تعمير و تعويض روغن وسايط نقليه در داخل مجتمع ممنوع است.

57- در صورت استفاده از سيستم دزدگير خودرو ، از حالت سكوت دزگير استفاده كنيد تا صداي ناشي از فعال شدن احتمالي دزگير مزاحم همسايگان نگردد.

58- از گذاشتن موتور سيکلت و دوچرخه در جلوی پياده روی مجتمع خودداری فرمائيد.

59- عدم شتشوی اتومبيل،فرش و..... در پاركينگ.اين عمل در هر نقطه از ساختمان و مجتمع مطلقا ممنوع است.

60- گذاشتن هر نوع وسیله اعم از گلدانهای بزرگ ، جاکفشی ، جا لباسی و غیره بخصوص گذاشتن کفش در جلو درب ورودی هر آپارتمان و راهرو كه محل مشاع محسوب مي شود ، مطلقا ممنوع است. چون وجود کفش و جوراب در راهروها علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع باعث بروز و شیوع انواع بیماریها میگردد. لذا جدا و موکدا از کلیه ساکنین تقاضا داریم نسبت به رعایت این موضوع کاملا جدی باشند چنانچه تقاضا مورد توجه قرار نگیرد ، هيئت مدیره و بازرسان موظف به جلوگیری از اینگونه رفتارها خواهند بود.

61- استفاده از گلدانهای مصنوعی در جلوی درب واحدها در صورتیکه با توافق ساکنین همان طبقه باشد بلا مانع است ولی در راهروها و پاگردهای پله ها ممنوع است.

62- نصب هر گونه آنتن قابل رویت بر روی نما یا در بالکن ساختمان ممنوع می‌باشد.

63- قرار دادن گلدان و اشیاء دیگر ، بر لبه بالکن به نحوي که خطر سقوط داشته باشد ممنوع است .

64- هیچ گونه وسایل شخصی نباید بیرون از پنجره ، در پاگردهای عمومی، پاسیو، جلوی درب ورودی آپارتمان، در محوطه و پارکینگ قرار داده شود. به خصوص ساکنین طبقه همکف که معمولا فقط راه به پاسیو دارند.

65- پهن کردن لباس ، ملحفه ، پتو و ... روی نرده یا داخل بالکن ، گذاشتن آنتن یا دیش ماهواره ، حصیر یا پرده کشیدن در بالکن یا تغییر شکل نرده های بالکن بطوریکه در معرض دید عموم باشد مطلقا ممنوع میباشد

66- نصب بند رخت برای آویزان نمودن(لباس ، پتو ، موکت و .... ) در بالکن ، تراس ، پشت بام  و همچنین آویزان نمودن (لباس ، پتو ، موکت و...) در شرایطی که از واحد قابل رویت باشد ممنوع می باشد.

67- از هرگونه شستن آبچك تراس و پنجره ها وگذاشتن وسايل خيس و مرطوب و اعمالي از اين قبيل كه باعث نشت و ريزش آب به طبقات زيرين شود، جدا پرهيز نماييد.

68- در صورت نياز به تاسيسات عمومی از بازکردن تابلو برق،تلفن،موتورخانه،جعبه تقسيم آيفون و... خودداری نموده و قبل از هر اقدامی با سرايدار هماهنگ گردد.در صورت اقدام و خرابي ، تمام هزينه ها و مسئوليت ها متوجه شخص خاطي خواهد بود.

69- هر گونه دستكاري تجهيزات مشترك بدون اطلاع مديريت ساختمان ممنوع مي‌باشد

70- استفاده همزمان از اتو، ماشين لباسشويي، جوجه سرخ كن برقي و ديگر وسايل الكتريكي با مصرف بالا موجب داغ شدن سيم‌ها گرديده خطر آتش سوزي را افزايش مي‌دهد. بنابراين استفاده اين وسايل به طور همزمان بايد خودداري گردد.بارها مشاهده گرديده كه فيوزهاي داخلي دستكاري شده‌اند. در نتيجه هنگام افزايش بار الكتريكي جريان برق قطع نمي‌شود و آتش سوزي، جان و مال كليه ساكنين را در معرض خطر قرار مي‌دهد كه مسئوليت عواقب اين موضوع متوجه شخص خاطي خواهد بود.

71- ساکنین هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله‌های فاضلاب، سر رفتن آب وان یا سینک می‌باشند.

72- هرگونه خسارت به بخش هاي مشاع ، متوجه شخص خاطي بوده و شخص خاطي موظف به پرداخت خسارت يا تعمير بخش مورد نظر بنا به تشخيص هيئت مديره مي باشد.

73- مواد آتش زا نبايد در داخل آپارتمان نگهداري شوند بلكه با اجازه و اطلاع مديريت مي‌بايد در انبار به طور ايمن قرار گيرند.

74- هر گونه پخت و پز در قسمت‌هاي مشترك ممنوع مي‌باشد.

75- استفاده از وسايل گازي و نفتي براي افراد جوان‌تر از 12 سال، مسن تر از 70 سال و معلولين جسمي و ذهني كه به صورت انفرادي زندگي مي‌كنند يا در اكثر ساعات شبانه روز تنها هستند، ممنوع مي‌باشد

76- اختیار در چهاردیواری عبارت از محدوده جغرافیایی کل مجتمع است ، بنابراین به خاطر داشته باشیم که در مجتمع های آپارتمانی رفت و آمد، اعمال و کردار ما زیر نگاه همسایگان و ساکنین دور و نزدیک است. بهتر است آن دسته از ساکنین که دارای رفت و آمدهای مشکوک و مشکل ساز هستند از این گونه رفتار جدا خودداری نمایند چون اکثریت قریب به اتفاق ساکنین خواهان محیطی سالم ، با نشاط و ساکت و آرام هستند. برخی از این رفت و آمدها این سلامتی و نشاط را به هم میزنند. بهتر است قبل از دریافت هرگونه تذکری از بازرسان و هيئت مدیره و نهایتا اتخاذ تصمیم های جدی تر ، از پیش آمدن اینگونه مشکلات جلوگیری کنیم.

77- میهمانان حبیب خدا و برای همه ساکنین محترم هستند ولی بهتر است با رعایت مقررات عبور و مرور ، میهمانان ارزش مجموعه را در قانونمند کردن شرایط رفت و آمد حفظ نمایند. مواردی که بعضا سختگیری تلقی میشود برای آرامش و آسایش ساکنین است وگرنه برای انتظامات و نگهبانی راحت تر است که درب ها را باز بگذارند و همه افراد بدون محدودیت و معذوریت رفت و آمد نمایند، از کلیه ساکنین تقاضا داریم در اشاعه و رعایت مقررات تردد با نگهبانان و انتظامات همکاری کنند.

78- انجام دائمی کارهای خارج از عرف و قوانین که باعث ناراحتی سایر همسایگان می شود بجز بدنام و انگشت نما شدن اعضاء خانواده خاطی نتیجه دیگری ندارد. لذا با اینگونه افراد در جهت آسایش سایرین برخورد قاطع خواهد شد . ما باید بدانیم که زندگی در مجتمع های آپارتمانی مانع از آن میشود که ما هرکاری که مایل باشیم انجام دهیم.

79- در فرهنگ اجتماعی ما ، حضور حیوانت اهلی خانگی مورد علاقه عموم نیست. لذا آن دسته از ساکنین که علاقه مند به نگهداری اینگونه حیوانات هستند باید اولا وسایل نگهداری آنها را فراهم کرده ثانیا تدبیری برای عبور و مرور و نگهداری آنها بنمایند که موجب بروز خسارت و ایجاد ناراحتی برای سایرین نشود. صاحبان اینگونه حیوانات در مقابل هر پیشامدی مسئولیت مستقیم دارند.

80-  چون سوئیت مخصوص سرایدار از مشترکات مجموعه است ، لذا بایستی عقد هرگونه قراردادی با سرایدار و نظافتچی با نظارت هيئت مدیره باشد وگرنه مسئولیت هرگونه پیشامدی با بعهده طرف قرارداد میباشد.

81- هنگام بازی کودکان و نوجوانان در محوطه مجموعه مواظب آنها باشید، لبه نورگیرهای پارکینگ و لبه بعضی از باغچه ها خطرناک است و ممکن است باعث سقوط گردد. بخصوص جوانانی که با اسکیت بازی میکنند ، هيئت مدیره و انتظامات در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد. لطفا با بازدید از محوطه این مورد را با دقت در نظر بگیرید.

ساکنین محترم رعایت به قوانین باعث افزایش محیطی صمیمی ، زیبا و با نظم خواهد شد . لذا خواهشمنداست در رعایت موارد فوق کوشا باشیم .

[ جمعه بیست و هشتم مرداد 1390 ] [ 16:2 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]

بسم الله الرحمن الرحيم 

در راستاي اجراي فرايند ثبت رسمي موجوديت حقوقي هيئت مديره مجموعه مسكوني بانك سپه ، واقع در شيراز - شهر صدرا - فاز اول - بلوار فردوسي ، جهت عهده دار شدن تمامي مسئوليت هاي مدني و حقوقي ناشي از موضوع قوانين تملك آپارتمان و آپارتمان نشيني و هرگونه فعاليتي در اين راستا ، مجتمع مسكوني بانك سپه به آدرس فوق الذكر ، به اطلاع مالكان محترم كه داراي سند شش دانگ ثبتي از سازمان ثبت اسناد و املاك جمهوري اسلامي ايران مي باشند مي رساند تا ساعت 24 روز 1 شهريور فرصت دارند جهت اعلام كانديداتوري ، براي عضويت در هيئت مديره و همچنين اعلام حضور در جلسه راي گيري اقدام نمايند.لازم به ذكر با توجه به اين كه طبق قانون تملک آپارتمان و آپارتمان نشینی ، اين سومين فراخواني جهت كانديداتوري و حضور در هيئت مديره است ، لذا ،‌فرصت داده شده ، آخرين مهلت محسوب شده و مهلت مذكور قابل تمديد و تكرار نمي باشد.

در اجراي دستور جلسه ذكر شده ،‌پس از انقضاي مهلت ذكر شده ،‌ تاريخ جلسه راي گيري با سيستم پيامك و همچنين ثبت اطلاعيه در سايت به اطلاع مالكان محترم خواهد رسيد.

 الف) كانديدهايي كه تمايل دارند در هيئت مديره حضور داشته باشند ، مي بايست حتما مالك واحد يا واحد هايي از مجتمع مسكوني باشند.

    تبصره 1) مستاجرين واحد هاي مجتمع مي توانند با ارائه وكالت نامه دستي از سوي مالك و همچنيني كپي برگ اجاره نامه در هيئت مديره اعلام كانديداتوري نماييد.

   تبصره 2 ) از بين مالك و مستاجر ، فقط يك نفر حق حضور در جلسه و راي دهي را دارد.

   تبصره 3 ) تعدد واحد هاي مسكوني در مجتمع باعث ارائه حق راي بيشتر براي مالك يا مستاجران وي نخواهد بود.

  تبصره 4) همسر مالك نيز مي تواند با ارائه شناسنامه ، به عنوان جايگزين مالك در جلسه حضور يابد.

  ب)اعضاي هيئت مديره را 5 نفر اصلي ،‌3 نفر علي البدل ، 1نفر منشي ،‌ 1 نفر بازرس اصلي ، 1 نفر بازرس علي البدل به عنوان تركيب اعضاي هيئت مديره  مجموعه مسكوني بانك سپه را تشكيل مي دهند.

  ج)مدت اعتبار عضويت افراد در هيئت مديره 2 سال خواهد بود.

  د) وضيفه هيئت مديره انتخابي تدوين اساس نامه و ارائه آن به سازمان ثبت شركت ها جهت ثبت رسمي ، اجراي مفاد اساس نامه ثبتي  و تمامي قوانين در آيين نامه هاي مربوط به موضوع تملك آپارتمان و قوانين مربوط به آپارتمان نشيني در رابطه با مجتمع مسكوني بانك سپه خواهد بود.

  و)بديهي است هيج گونه اعتراضي از سوي مالك يا مستاجر وي پس از انقضاي تاريخ و ساعت ذكر شده مستمع نخواهد بود.

جهت ثبت نام وكانديداتوري و اعلام حضور در جلسه،‌بایستی نام و نام خانوادگي خود را به  شماره تلفن  09390039045  تا تاريخ مقرر پیامک نمایید.

 

[ سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390 ] [ 21:49 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]

به حول و قوه الهي ، نماز جماعت مغرب و عشا ، هر شب به امامت حجت الاسلام و المسلمين حسيني در محوطه مجتمع برگزار خواهد گرديد.از تمامي ساكنين جهت شركت در اين مراسم عبادي دعوت به عمل مي آيد.هيئت مديره مجتمع  ، از زحمات حجت الاسلام و المسلمين درويشي امام جمعه محترم شهر صدرا جهت برگزراي اين مراسم پرفيض تشكر و قدرداني مي كند.

[ شنبه پانزدهم مرداد 1390 ] [ 22:6 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]
به اطلاع خواهران محترمه مي رساند،‌ به مناسبت ماه مبارك رمضان ، هر روز،‌برنامه قرائت يك جز قرآن كريم از ساعت ده صبح تا ساعت 12 در منزل جناب آقاي عابدي ، بلوك 1 طبقه 1 واحد دو برگزار خواهد گرديد.لذا از تمامي خواهران براي شركت در اين جلسه دعوت به عمل مي آيد.ضمنا از خانواده محترم عابدي جهت انجام اين عمل مبارك تشكر مي نماييم.

[ شنبه پانزدهم مرداد 1390 ] [ 21:54 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]
به اطلاع ساكنين محترم مي رساند،‌ براي علاقه مندان به نقاشي در گروه سني كودكان ، كلاسي در منزل آقاي ايماني ،‌بلوك 3 ،‌طبقه 3 ، واحد يك برگزار مي گردد.پيشاپيش از جناب ايماني و خانواده محترم ايشان جهت قبول زحمت متشكريم.

[ شنبه پانزدهم مرداد 1390 ] [ 21:48 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]

بسم الله الرحمن الرحيم 

به استحضار ساكنين و ماكين محترم مي رساند ،‌جهت تامين هزينه هاي ذكر شده در اطلاعيه شماره 2 ، اين مديريت ناچار به افزايش مبلغ شارژ واحد ها از 100000 ريال به 150000 ريال مي باشد .از كليه ساكنين و مالكين عزيز خواستاريم اين مديريت را در انجام امور ساختمان ياري نمايند.

[ دوشنبه دهم مرداد 1390 ] [ 18:56 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]

بسم الله الرحمن الرحيم 

 هزينه هاي ماهيانه فعلي مجتمع ، جهت اطلاع ساكنين و مالكين محترم ، به شرح ذيل مي باشد.لازم به ذكر است منبع استعلام هزينه هاي آب و برق مجتمع ،‌قبوض دريافتي است.مبالغ ذكر شده قبوض آب و برق،‌ ميانگين ماههاي اخير مي باشد.

ماهيانه 3000000 ريال حقوق سرايدار

ماهيانه 400000 ريال آبياري و نظافت محوطه

ماهيانه 800000 ريال سرويس آسانسور

ماهيانه  2000000 ريال هزينه آب مجتمع

ماهيانه 2000000 ريال هزينه برق مجتمع

[ دوشنبه دهم مرداد 1390 ] [ 18:51 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]
مالكين و مستاجرين عزيز مي توانند جهت ارتباط با هيئت مديره ، علاوه بر كانال ايميل ، از سامانه پيام كوتاه به شماره 09390039045 استفاده نمايند.

[ دوشنبه دهم مرداد 1390 ] [ 18:41 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]

بسم الله الرحمن الرحيم 

در راستاي اجراي فرايند ثبت رسمي موجوديت حقوقي هيئت مديره مجموعه مسكوني بانك سپه ، واقع در شيراز - شهر صدرا - فاز اول - بلوار فردوسي ، جهت عهده دار شدن تمامي مسئوليت هاي مدني و حقوقي ناشي از موضوع قوانين تملك آپارتمان و آپارتمان نشيني و هرگونه فعاليتي در اين راستا ، مجتمع مسكوني بانك سپه به آدرس فوق الذكر ، به اطلاع مالكان محترم كه داراي سند شش دانگ ثبتي از سازمان ثبت اسناد و املاك جمهوري اسلامي ايران مي باشند مي رساند تا ساعت 24 روز 17 مرداد فرصت دارند جهت اعلام كانديداتوري ، براي عضويت در هيئت مديره و همچنين اعلام حضور در جلسه راي گيري اقدام نمايند.

در اجراي دستور جلسه ذكر شده ،‌پس از انقضاي مهلت ذكر شده ،‌ تاريخ جلسه راي گيري با سيستم پيامك و همچنين ثبت اطلاعيه در سايت به اطلاع مالكان محترم خواهد رسيد.

 الف) كانديدهايي كه تمايل دارند در هيئت مديره حضور داشته باشند ، مي بايست حتما مالك واحد يا واحد هايي از مجتمع مسكوني باشند.

    تبصره 1) مستاجرين واحد هاي مجتمع مي توانند با ارائه وكالت نامه دستي از سوي مالك و همچنيني كپي برگ اجاره نامه در هيئت مديره اعلام كانديداتوري نماييد.

   تبصره 2 ) از بين مالك و مستاجر ، فقط يك نفر حق حضور در جلسه و راي دهي را دارد.

   تبصره 3 ) تعدد واحد هاي مسكوني در مجتمع باعث ارائه حق راي بيشتر براي مالك يا مستاجران وي نخواهد بود.

  تبصره 4) همسر مالك نيز مي تواند با ارائه شناسنامه ، به عنوان جايگزين مالك در جلسه حضور يابد.

  ب)اعضاي هيئت مديره را 5 نفر اصلي ،‌3 نفر علي البدل ، 1نفر منشي ،‌ 1 نفر بازرس اصلي ، 1 نفر بازرس علي البدل به عنوان تركيب اعضاي هيئت مديره  مجموعه مسكوني بانك سپه را تشكيل مي دهند.

  ج)مدت اعتبار عضويت افراد در هيئت مديره 2 سال خواهد بود.

  د) وضيفه هيئت مديره انتخابي تدوين اساس نامه و ارائه آن به سازمان ثبت شركت ها جهت ثبت رسمي ، اجراي مفاد اساس نامه ثبتي  و تمامي قوانين در آيين نامه هاي مربوط به موضوع تملك آپارتمان و قوانين مربوط به آپارتمان نشيني در رابطه با مجتمع مسكوني بانك سپه خواهد بود.

  و)بديهي است هيج گونه اعتراضي از سوي مالك يا مستاجر وي پس از انقضاي تاريخ و ساعت ذكر شده مستمع نخواهد بود.

جهت ثبت نام وكانديداتوري و اعلام حضور در جلسه،‌مي توان نام و نام خانوادگي خود را به  همراه شماره ثبت سند به شماره تلفن  09390039045  در تاريخ مقرر پیامک نمود.

[ دوشنبه دهم مرداد 1390 ] [ 18:34 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]

قانون تملک آپارتمانها

 

ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 - قسمتهای مشترک
مذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 - حقوق هر مالک
در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفكیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالكان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک
از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک
بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنها از یک
یا چند واحد مسكونی، امكان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است.  
(اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالكین یک ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک
باشند.
تبصره - نشانی مالكین برای ارسال كلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این كه مالک
نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین كرده باشد.
ماده 7 - هر گاه یک
آپارتمان یا یکمحل كسب دارای مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونی آنها مكلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكلیف فوق عمل نكنند رای اكثریت بقیه مالكین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت برای یكدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی كه عده مالكین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالكین مكلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 9 - هر یک
از مالكین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 - هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن كه مالكیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد كه در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک
و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی كه در آیین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه كه مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

ماده 10 مكرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک
از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتیكه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره 1- در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک
ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا
به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.  
(الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک
مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده كننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک
در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیكه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره 4- در صورتیكه مالک
یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد .
 (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )

ماده 11 - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را كه به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده 13- در صورتی كه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالكان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجاری مناسب برای مالک
یا مالكان كه از همكاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالكان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالكان یادشده را به اضافه اجوریكه برای مسكن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد.
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالک
خودداری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یک
واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
(الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)

 

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها

با اصلاحات بعدي‌ 

 

بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان‌

 فصل اول‌: قسمتهاي اختصاصي‌

ماده ۱ ـ قسمتهايي از بنا، اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص‌يافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌هاي متعلّقه براي مالكيت قسمتهاي اختصاصي نيز بايد بطورمجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهاي وابسته‌، ارزش وغيره بايد در سند قيد گردد.

فصل دوم‌: قسمتهاي مشترك‌

ماده ۳ ـ قسمتهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي‌باشدقسمتهاي مشترك محسوب مي‌گردد و نمي‌توان حق انحصاري برآنها قايل شد.

تبصره ـ گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر وهمچنين نگاهداري حيوانات در قسمتهاي مشترك ممنوع است‌.

قسمتهاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است‌، هرچند كه در قسمتهاي اختصاصي واقع شده باشد و يا از آن قسمتهاعبور نمايد.

ماده ۴ ـ قسمتهاي مشترك مذكور در ماده ۲ قانون تملك ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمين زيربنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا بوسيله پايه روي‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسيسات قسمتهاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مركز حرارت و تهويه‌، رختشويخانه‌، تابلوهاي برِ، كنتورها،تلفن مركزي‌، انبار عمومي ساختمان‌، اتاق سرايدار در هر قسمت بناكه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌هاي فاضلاب‌،لوله‌ها از قبيل (لوله‌هاي فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مركزي‌، تهويه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌هاي بخاري‌) گذرگاههاي‌زباله و محل جمع‌آوري آن و غيره‌.

پ ـ اسكلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهاي فاصل‌بين قسمتهاي‌اختصاصي‌،مشترك بين‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتهاي اختصاصي قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسايل تأمين‌كننده‌ روشنايي‌، تلفن و وسايل اخبار و همچنين تأسيسات مربوط به آنهابه استثناي تلفن‌هاي اختصاصي‌، شيرهاي آتش‌نشاني‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌هاي ايمني‌.

ج ـ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ ‌بنا در آن احداث گرديده است‌.

ح ـ نماي خارجي ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پاركها كه جنبه استفاده عمومي‌دارد و در سند اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.

[ جمعه هفتم مرداد 1390 ] [ 21:38 ] [ هيئت مديره مجتمع مسكوني بانك سپه ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
لینک های مفید
امکانات وب
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


تماس با ما